Wat kunnen we voor u doen?

Dagelijks bloedname tijdens de consultaties

Electrocardiogram (ECG)

(Basis)vaccinaties

Reisvaccinaties

Spirometrie (longfunctieonderzoek)

Formulieren voor verzekeringen, aanvraag parkeerkaarten en tegemoetkomingen allerlei

Gynaecologisch onderzoek en baarmoederhalsuitstrijkjes

Pre-operatief onderzoek Vóór u geopereerd wordt wenst de chirurg een ECG, een bloedonderzoek en een vragenlijst omtrent uw medische voorgeschiedenis.

Spoedgevallen Let wel: voor levensbedreigende zaken: bel 112.

Verwijderen van wratten en kleine heelkunde