Samenwerking

Het is de bedoeling dat u bij alle artsen gekend bent en door alle artsen behandeld wordt om een betere zorgcontinuïteit te kunnen bieden. Door gezamenlijk overleg proberen we uw aandoening zo goed mogelijk op te volgen.

De vrije artsenkeuze zal gerespecteerd worden.